Haninge blir 100 000-invånarstad år 2019

Haninge centrum med torget. Foto: Wikipedia, Kredit: AleWi

Bostadsbyggandet fungerar som katalysator för befolkningsökningen i Haninge. Antalet invånare i Haninge söder om Stockholm ökar till 100 000 år 2021 på grund av högt bostadsbyggande.

Prognosen visar att Haninge kommun vid utgången av 2017 hade drygt 88 000 invånare, vilket är en ökning med knappt 2 500 personer under året.

År 2021 prognostiseras Haninge att få över 100 000 invånare.

Höstprognosen visar att Haninge kommuns befolkning ökar snabbare än prognosen i våras visade. Främsta förklaringen till ökningen är att antalet bostäder är högre i höstprognosen än i vårprognosen.

Utvecklingen i bostadsbyggande som kommunen står inför är hög i relation till hur det tidigare varit.

Kommunen har ett mål att bygga 600 nya bostäder per år och sedan 1975 har kommunen överstigit det vid fyra tillfällen 1975 och 1992, samt 2015 och 2016. De kommande åren ligger byggprognosen på en bra bit över 600 bostäder per år.