En levande stadsdel växer fram - Kista Ängs utveckling tar form

Av: Lasse Olsson

Stockholms expansion tar ett stort steg framåt idag med en betydelsefull milstolpe i utvecklingen av Kista äng, den nya stadsdelen i norra Kista. Utbyggnaden av detta nya bostadsområde sker stegvis, och idag välkomnar staden tillsammans med HållBo de första hyresgästerna som flyttar in i området.

Kista äng är strategiskt beläget mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg och förverkligar stadens vision om en levande och dynamisk stadsdel. När området är fullt utvecklat kommer det att erbjuda cirka 1 600 bostäder, en skola och förskolor, allt omgivet av kvartersstrukturer med parker och torg. De första färdigställda bostadshusen erbjuder moderna bekvämligheter och är väl integrerade med grönområden och stadsliv. Kvarteren, som inkluderar både hyresrätter och studentbostäder, kommer att ha tillgång till service som studentlounger för socialt umgänge, livsmedelsbutiker, frisörer och moderna mobilitetstjänster med både bil- och cykelpool.

Den nya bebyggelsen är planerad som stadsgator, med Torshamnsgatan som en grön boulevard. Generösa utrymmen för uteserveringar och kommersiella verksamheter på bottenvåningarna skapar naturliga samlingsplatser och bidrar till ett levande stadsliv. De första hyresgästerna som flyttar in idag blir en del av denna spännande utveckling och kommer att bidra till att forma Kista ängs identitet.

Marit Appelgren, vd för ByggVesta fastighetsförvaltning, uttrycker stolthet över att vara en del av denna resa och betonar äran att få välkomna de första hyresgästerna.

Trots de ekonomiska svårigheterna som byggkrisen har medfört har projekten för Kista äng fortsatt framåt, vilket är ett tydligt bevis på den starka viljan och förmågan att övervinna hinder för att fortsätta stadens utveckling även i svåra tider. Framgången för projekten Valvik och Hestur är resultatet av det stora engagemanget från alla inblandade parter, med Stockholms stad, Hökerum och AF-gruppen i ledningen.