Kvarteret Poolen prisbelönt i Solna

Foto: Strategisk Arkitektur

Strategisk Arkitektur har, tillsammans med Fabege, Solna Stad och AIX Arkitekter, vunnit Solnas stadsmiljöpris för kvarteret Poolen. Projektet är nyskapande genom användningen av tredimensionell fastighetsbildning, där ett nytt badhus kombineras med kontor. Byggnaden är belägen i Arenastadens östra delar och har förvandlat en tidigare grusparkering till en levande plats under stora delar av dygnet.

"Kvarteret Poolens tredimensionella fastighetsbildning är ett utmärkt exempel på hur man kan samarbeta på nya sätt för att nå gemensamma mål. Tegel och rundade former binder ihop byggnadens volym och skapar stora ytor för flera användningsområden, vilket samtidigt förskönar stadsbilden. Ett stort grattis till det vinnande bidraget," säger Martin Eliasson, ordförande i byggnadsnämnden i Solna stad, på Solnas hemsida.

Strategisk Arkitektur har utformat byggnaden och arbetat med projektet från början till slut. Den nya arkitekturen har skapat ett nytt landmärke i Solna. Att arbeta med mixed-use har varit avgörande för att förverkliga Solnabornas nya badhus. Fasaden är byggd av platsmurat tegel och kontorshuset erbjuder en bra mix av lokalstorlekar med både attraktiva och effektiva ytor. Byggnaden är helt uthyrd.

"Det innovativa mixed-use-konceptet har gjort det möjligt att förverkliga den efterlängtade simhallen på en plats där höga byggkostnader annars endast hade tillåtit kontorsbyggnader. Detta är en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet," säger Göran Ekeroth och Kristian Lönn, ansvariga arkitekter på Strategisk Arkitektur.

Kvarteret Poolen är resultatet av ett långvarigt samarbete med Fabege. Strategisk Arkitekturs omfattande kunskap om kontor och fastighetsutveckling, kombinerad med analytisk förmåga och lyhördhet, har resulterat i detta innovativa projekt som också vann priset för Årets Bygge 2023.