Olivin - Framtidens arbetsplats i Hornsberg

Illustration av : Visulent

Olivin,  kommer att bli ett av Stockholms nya kontorshus. De sista besluten om den veckade fasadens utformning är nu fattade. FOJAB har designat byggnaden på den triangulära tomten på Kungsholmen åt Skanska efter parallella uppdrag.

Bygget har påbörjats i Lindhagenskvarteren på nordvästra Kungsholmen, en av de sista stora utbyggnaderna i Stockholms innerstad. Hornsberg utvecklas med över 5 000 nya bostäder och 350 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Området kommer att integreras med östra Kungsholmens stadsstruktur, och tidigare separata byggnader kommer att bindas närmare varandra.

Det nya kontorshuset Olivin spelar en avgörande roll här. Med Essingeleden på ena sidan, Lindhagensgatan på den andra och bostadshus på den tredje, fyller det en viktig pusselbit i stadsbilden.

– Gaturummet har varit fragmenterat med en lucka på Lindhagensgatan som Olivin nu fyller. Gatan får mer esplanadkaraktär med livfulla fasader på båda sidor, precis som Albert Lindhagen planerade på 1870-talet, säger ansvarig arkitekt Ylva Åborg på FOJAB.

Olivin blir ett landmärke och en central nod i området. Byggnaden kommer att vara en tydlig attraktion för både arbetande och besökare, vilket skapar nya flöden i staden. Olivin kommer att erbjuda arbetsplatser, sociala ytor, bastu och takterrasser. Bottenvåningen inbjuder till liv och rörelse längs Lindhagensgatan med offentliga lokaler. Kontoren börjar en nivå upp men integreras i entréplanet med delade ytor och verksamheter, vilket skapar en aktiv och trygg stadsbild.

– Byggnadens formspråk är kopplat till både den historiska stadsplanen och platsens triangulära form. Gestaltningen är enkel och stringent med moderna, lekfulla inslag – en slags modern jugendstil som tar in naturen och knyter an till tiden då Lindhagensgatan anlades, berättar Ylva Åborg.

Inspirationen kommer från den gröna stenen olivin och dess kantiga form. Prismat som geometrisk figur återkommer i alla skalor, i fasadens veckningar och reliefer, samt i uppdelningen av den 23 000 kvadratmeter stora byggnaden i mindre enheter. Byggnaden är högre mot Essingeleden och trappar ned mot den småskaliga bebyggelsen i sydost. Hörnen är avkapade för att skapa en mer inbjudande form som harmonierar med Stockholms klassiska byggnadsordning.

– Även om skalan bryts ned ska byggnaden uppfattas som en monolit där de olika delarna bildar en helhet, säger Ylva Åborg.

Skanskas mål är att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED Platinum, och delar av stommen kommer att byggas i trä. Huset beräknas vara inflyttningsklart 2026.