Arcona och Danderyds kommun - Skolmodernisering i samarbete

Foto: Dylan Gillis / Unsplash

Arcona har fått uppdraget av Danderyds kommun att modernisera och utöka den äldsta skolbyggnaden på Enebybergs skola. Projektet, som påbörjades i mars 2024, förväntas vara klart mot slutet av 2025. Kontraktet, värt cirka 80 miljoner SEK, innefattar renovering och utbyggnad.

I partnerskap med Danderyds kommun har Arcona påbörjat den omfattande processen med att renovera och omgestalta Enebybergs skola. Den ursprungliga huvudbyggnaden från 1911 genomgår renovering och ombyggnad för att möta moderna standarder för arbetsmiljö och tillgänglighet. Det tillhörande annexet, uppfört på 1970-talet, kommer att rivas för att ge plats åt en ny skolbyggnad med fyra klassrum.

"Vi på Arcona är stolta och glada över att samarbeta med Danderyds kommun i detta betydelsefulla projekt. Vi ser fram emot att leverera en förstklassig skola," säger Kenneth Kennholt, platschef på Arcona.

Projektet, som utgör en totalentreprenad, innefattar en total yta på 3000 kvadratmeter (BTA), varav en tillbyggnad på 1048 kvadratmeter. Hälften av fastighetsytan kommer att omfattas av projektet, medan den andra halvan kommer att användas temporärt för idrottshall och utegymnastik.

För Danderyds kommun är det viktigt att bevara den gamla skolbyggnadens karaktär samtidigt som de anpassar lokalerna för elevernas och lärarnas behov.

"Det känns mycket tillfredsställande att vi äntligen är igång. Vi ser fram emot att tillsammans med Arcona anpassa skolans ytor, både inomhus och utomhus, för att möta dagens pedagogiska behov och framtidens arbetssätt," säger Johan Dath, projektledare för fastigheter på Danderyds kommun.

Projektet, som påbörjades i mars 2024, beräknas vara färdigställt mot slutet av 2025. Under denna period kommer lärarna att undervisa eleverna i tillfälliga lokaler i närområdet.