Regionrevisorerna slår larm om svart arbetskraft i SLs byggprojekt

Region Stockholm måste intensifiera kampen mot svart arbetskraft i kollektivtrafikens byggprojekt Foto: marilia bognandi/unsplash

Enligt en nyligen publicerad rapport från Regionrevisorerna, som citeras av lokaltidningen Mitti, behöver Region Stockholm förbättra sitt förebyggande och upptäckande av svart arbetskraft inom kollektivtrafikens byggprojekt. Detta är en brådskande åtgärd med tanke på den ökande trenden av oseriösa byggföretag som utnyttjar svart arbetskraft under de senaste tio åren.

Varje år investerar Region Stockholm enorma summor i olika byggprojekt för att förbättra kollektivtrafiken. Trots detta har förekomsten av svart arbetskraft fördubblats enligt branschens egna bedömningar. I den granskning som Regionrevisorerna har genomfört av Trafiknämnden framgår det tydligt att det förebyggande arbetet mot svart arbetskraft måste förstärkas avsevärt, skriver tidningen Mitti

Även om det finns krav i avtalen som föreskriver att arbetsrättsliga regler ska efterlevas, påpekar rapporten behovet av förbättrade riskbedömningar, ökade stickprovskontroller, en mer systematisk uppföljning och en enhetlig struktur inom förvaltningen för att möta utmaningen. Regionrevisorerna varnar också för att brister i kontrollerna från huvudentreprenörernas sida kan innebära att beställaren, i detta fall trafiknämnden, förblir ovetande om situationen.

Natalie Nordenswan, presskommunikatör på SL, kommenterar att förvaltningen instämmer i revisorernas bedömning och försäkrar att de kommer att fortsätta stärka det förebyggande arbetet i enlighet med de punkter som framhävts i rapporten.

Enligt Nordenswan finns det inga kända specifika fall av svart arbetskraft inom trafikförvaltningen. Granskningen som utförts fokuserade framför allt på byggandet av Tvärbanan Solna- och Kistagren, och inte på tunnelbaneutbyggnaden, rapporterar Mitti

Tidigare förra året upptäckte Förvaltningen för utbyggd tunnelbana att den kinesiska entreprenören CRTG inte hade betalat ut löner till sina anställda under flera månader. Även om detta problem åtgärdades senare under året, understryker Emma Sahlman, kommunikatör på förvaltningen, att de inte har haft några kända fall med svart arbetskraft. Sahlman betonar också att de har en revisionsplan på plats för att säkerställa att entreprenörerna uppfyller de krav som ställs.

Källa: Mitti.