Stockholm satsar stort - 115 miljarder euro för utveckling

Foto: Anna Hunko / Unsplash

Den nya rapporten "Stockholms Bygg- och Infrastruktur" presenterar att den större Stockholmsregionen har för avsikt att investera totalt 115 miljarder euro fram till år 2040. Den största delen av investeringarna kommer att riktas mot bostäder, följt av infrastrukturinvesteringar inom järnväg, tunnelbana och spårväg.

Rapporten granskar de planerade investeringarna inom bygg- och infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen för perioden 2024-2040. Dess syfte är att ge en översikt över de mest betydelsefulla framtida investeringarna inom regionen. Rapporten har beställts av Stockholm Business Region och författats av WSP AB. Den sammanfattar de mest intressanta och omfattande bygg- och infrastrukturprojekten som kommer att genomföras i Stockholmsregionen de kommande åren.

Det är uppenbart att den potentiellt enorma summan på 115 miljarder euro för byggprojektet utgör en betydande möjlighet för investeringar. Endast i Stockholms län förväntas behovet av kvalificerad arbetskraft inom byggbranschen uppgå till 30-40 000 arbetare. Vi är engagerade i att ta tillvara på denna möjlighet samtidigt som vi strävar efter att främja hållbar tillväxt och välstånd, säger Caroline Strand, tillförordnad VD för Stockholm Business Region.

Fram till år 2040 planerar regionen att investera totalt 59 miljarder euro i bostäder, och rapporten lyfter fram några av de mest innovativa projekten. Ett sådant projekt är Stockholm Wood City, ett stadsdistrikt på 250 000 kvadratmeter där samtliga byggnader är konstruerade helt av trä. Ett annat framträdande projekt är Stockholmshusen, ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt, som syftar till att bygga tusentals nya hyreslägenheter. Sammanlagt kommer cirka 3 300 nya hyreslägenheter att byggas inom 25 olika projekt.

När det gäller infrastruktur förväntas investeringarna uppgå till 32 miljarder euro, med viktiga projekt såsom utvidgningen av Stockholms tunnelbana, Uppsalas spårväg, The East Link och Oslo-Sthlm 2:55.

Enligt rapporten har den totala avkastningen på fastigheter i Stockholm under perioden 2003-2019 uppskattats till 9,4 procent per år. Detta överstiger avsevärt genomsnittet för de 20 europeiska metropolerna som ingår i jämförelsen.

Rapporten ger också en övergripande ekonomisk översikt över regionens historiska prestanda samt en prognos för dess framtida utveckling.