Katarinaberget och Stadsgårdsleden i förvandling

Stadsgården österut den 24 februari. Foto: Stina Wickenberg

Katarinaberget i Stockholm är en plats som ständigt vibrerar av aktivitet och förändring. Platsen genomgår nu en intensiv fas av omvandling och uppbyggnad för att möta framtidens behov och krav. Denna utveckling sträcker sig också till angränsande områden som Mosebacke, Klevgränd, och andra platser i närheten. 

Katarinaberget

På Katarinaberget är arbetena fokuserade på flera fronter samtidigt. I bussarnas ankomst- och vänthallar fortsätter montagen av strukturer och smidesarbeten i en synkroniserad takt. Den första delen av terrazzogolvet har slutförts och arbetet förväntas pågå ända fram till juli 2024 för att färdigställa golvet.

Arbeten pågår i tvärtunnlarna för att installera stål för glaspartierna och fortsätter med installationer och smideskompletteringar. I avgångshallen pågår betongarbeten för trottoarer och installationsarbeten, inklusive montering av ventilationskanaler och brandgaskanaler, samt stålmontage.

Mosebacke

I Mosebacke-området väntar renoveringen av en skorsten som senare kommer att fungera som ventilation för bussterminalen. Denna åtgärd är ett led i att anpassa infrastrukturen för att möta moderna krav på hållbarhet och effektivitet.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

En cirka 70 meter lång ny betongbro har uppförts intill Stadsgårdsleden. Denna bro är en del av Saltsjöbanans förbättringar mot Slussen.

Nu planeras det för markjusteringar som kommer att genomföras på infartsrampen. Samtidigt pågår arbeten med att bygga väggarna till själva rampen, inklusive borrning av stag och armering. Den norra rampväggen förväntas färdigställas under april, och därefter kommer liknande arbete att fortsätta på den södra rampväggen fram till juli 2024.

Katarinavägen

Under april 2024 kommer markarbeten med ledningar att utföras inne på arbetsområdet.  Arbetena innebär att en liten bit berg ska knackas bort.

Källa: Stockholms stad