NCC och Järfällahus - Renovering av 3 000+ hyreslägenheter

Foto: NCC

NCC och Järfällahus ingår ett strategiskt samarbetsavtal för att renovera över 3 000 hyreslägenheter i Jakobsberg, norr om Stockholm. Initialt kommer samarbetet att fokusera på projektering och planering inför renoveringarna.

"Att påbörja samverkan redan vid projekteringsstadiet gör att vi som beställare kan dra nytta av NCC:s tidigare erfarenheter och därigenom uppnå bättre och mer hållbara lösningar med en betoning på kostnadseffektivitet och långsiktig förvaltning," säger Jennie Sahlsten, VD för Järfällahus.

Renoveringsprojektet omfattar över 3 000 hyreslägenheter i Jakobsberg och planeras att genomföras etappvis under en period av tio år. Projekteringen inleds omedelbart med målsättningen att påbörja mindre renoveringar under våren. Den första större områdesrenoveringen förväntas starta under hösten 2024.

"Hos NCC har vi under lång tid samarbetat nära och aktivt med flera av Sveriges kommuner och fastighetsbolag för att förbättra det befintliga bostadsbeståndet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Järfällahus i ett av de största renoveringsprojekten i Stockholm," tillägger Henrik Lundin, affärschef på NCC Building Sweden.