Norra Djurgårdsstaden - Bobergstorget återigen i toppen för Landmärket

Bobergtorget har blivit nominerat till Landmärket, Sveriges Arkitekters landskapsarkitekturpris, vilket representerar den andra nomineringen på fem år för Norra Djurgårdsstaden. Senast detta skedde var 2019, då Norra Djurgårdsstaden vann priset för den gröna designen av Jaktgatan.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsområden, där det historiska Gasverket transformeras till en ny destination för kultur, upplevelser och service. Omvandlingen av Gasverket inleddes 2017, och olika verksamheter flyttar in allteftersom området färdigställs.

bild
Bobergstorget med golvläggning av tegel som reflekterar Gasverksområdets historia. Foto: Stockholms stad

Bobergtorget, som färdigställdes i juli 2022, utgör ett evenemangstorg med en dekorativ tegelbeläggning som återspeglar Gasverksområdets historia. Torget inkluderar även bänkar med bord och en vattenspegel. Beläget mellan varsamt renoverade byggnader, såsom restauranger, museer, skolor och serviceenheter, binder torget samman gator och gränder i Gasverket, vilka omvandlas till stadskvarter.

Gasverkets byggnader, ritade av arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet, har röda tegelfasader. Torget, inspirerat av moderna textilier, har en tydlig tegelmönsterbeläggning som kompletteras med robusta möbler för allmänt bruk. Staden har i samarbete med Sweco Architects skapat ett inbjudande torg, mångsidigt nog att fungera både i vardagen och för större evenemang.

Målet i Gasverkets planering har varit att bevara det unika och kulturhistoriskt värdefulla samtidigt som flexibla och öppna platser införs för att möta framtida krav. Den karakteristiska strukturen med kontraster mellan trånga gränder och öppna platser har varit central, liksom att fortsätta använda de ursprungliga materialen från befintliga byggnader och allmänna platser, enligt Anna Ek, landskapsarkitekt på Stockholms stad.

Vinnaren av Landmärket kommer att presenteras den 9 april. Gasverket, ett område med över 30 olika byggnader och en rik industrihistoria, har genomgått en omvandling från att vara stängt för allmänheten till att bli ett centrum för kultur, upplevelser och service, samtidigt som det behåller sin unika industriella karaktär.