Barkarbys nya stationsentré växer fram

Den nya stationsentrén tar form mer och mer. Bild: Trafikverket

Barkarby utvecklas till en betydande centralpunkt i Stockholmsregionen och Trafikverkets arbete i området fortskrider stadigt. Utformningen av den nya stationens entré tar alltmer form.

Trafikverket monterar paneler på fasaden och sätter upp tak och glas utvändigt. Invändigt pågår intensivt arbete med el-, sprinkler- och ventilationsinstallationer.

Under det planerade järnvägsstoppet över påskhelgen kommer arbeten att genomföras  som inte kan utföras under normal tågtrafik. Detta inkluderar fortsatt arbete med att färdigställa de nya plattformarna för region- och fjärrtåg samt montering av kantstöd till plattformarna.

Trafikverket kommer även att demontera och lyfta bort två skyddsportaler som har byggts över järnvägsspåren. Dessa skyddsportaler, som fungerar som skyddstunnlar/plåtlådor, har möjliggjort arbete bredvid och ovanpå spåren medan tågtrafiken har pågått. Genom portalerna har exempelvis schaktning, pålning, armering, formning och gjutning kunnat utföras för det nya stationshuset.

b
Barkarby Bild: Trafikverket

Arbetet har nu nått en punkt där skyddsportalerna inte längre behövs, vilket gör det möjligt att demontera och lyfta bort dem under det planerade järnvägsstoppet. Dessutom behöver Trafikverket komma åt ytor bakom skyddsportalerna för att bland annat kunna montera paneler. Detta arbete kommer att utföras under ett senare järnvägsstopp, planerat från den 29 juni till den 12 augusti.

I skyddsportalerna finns idag kontaktledningar och signalsystem för tågtrafiken, vilka måste demonteras och sedan monteras tillbaka på nya platser under stationshuset efter att portalerna har tagits bort. Därför kan detta arbete endast utföras när tågtrafiken är avstängd.

– När den nya stationsentrén och de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg står klara i Barkarby kommer de att vara en del i den nya knutpunkten för kollektivtrafik som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt, säger Göran Tiger projektledare på Trafikverket.

Källa: Trafikverket