Ljuset i tunneln för Hagastadens tunnelbana

Visionsbild av "Kristallgrottan" Hagastaden. Foto: Region Stockholm / &Rundquist

I utvecklingen av den framtida tunnelbanan, i Solna strax norr om Stockholm, har ett avgörande steg tagits. Ett nytt utrymme har sprängts ut berget mellan tunneln och den kommande Hagastadens biljetthall. Inom en snar framtid kommer resenärer att här kunna använda rulltrappan för att ta sig från tunnelbanan upp till Torsplan.

Detta genombrott innebär att det nu finns en fullständig passage mellan plattformsutrymmet, 20 meter under marken, och de två biljetthallarna på stationen. I augusti förra året uppnåddes en viktig milstolpe när det nya tunnelbananätet sprängde ut rulltrappsschaktet i den norra änden av stationen. Från denna punkt kommer framtida tunnelbaneresenärer att kunna välja mellan tre uppgångar som leder upp till markplan: en vid Karolinska Universitetssjukhusets entré, en vid Karolinska Institutet och en på det nya torget Hagaplan.

Arbetet fortskrider

Här fortsätter arbetet med betongkonstruktioner och installationer av olika slag, inklusive hissar, spår, elförsörjning och olika tekniska system. Tunneldriften under Vasastaden beräknas vara klar till sommaren 2025, när tunnlarna når sitt slutmål – Odenplan. Där kommer spåren att kopplas samman med Gröna linjen. År 2028 kommer resenärerna att kunna resa med tunnelbanans gröna linje till Arenastaden i Solna.

Källa: Region Stockholm