Borätt förvärvar byggrätter för 220 bostäder i Sollentuna

Foto: Sven Mieke/Unsplash

JMs dotterbolag AB Borätt har förvärvat byggrätter för att utveckla cirka 220 bostäder i centrala Sollentuna, strax norr om Stockholm. Förvärvet, med en total kostnad på cirka 150 miljoner kronor inklusive gatukostnadsersättning, kommer att genomföras med tillträde och första likvid under första kvartalet 2024. Slutlig likvid erläggs under andra kvartalet 2026.

Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegmentet JM Bostad Stockholm under det första kvartalet 2024.

Fastigheten har en detaljplan som har fått laga kraft och förväntas möjliggöra utvecklingen av cirka 220 Svanen-märkta bostäder, inklusive 51 seniorbostäder i JMs dotterbolag Seniorgården AB. Produktionsstart för första etappen, kallad Ture Torn, förväntas äga rum under första kvartalet 2024.

Christina Lamminen, VD på AB Borätt och Seniorgården AB, uttrycker entusiasm över samarbetet med Sollentuna kommun och utvecklingen av det centrala området. Ture Torn kommer att bli ett arkitektoniskt intressant landmärke och Sollentunas högsta hus. Bostäderna förväntas bidra till att ytterligare stärka närmiljön, med dess närhet till vatten, grönområden och goda kommunikationer.