Bravida implementerar sprinklerlösning på distans för Vasakronans fastigheter i Stockholm

Bild: Bravida.

Bravida har nyligen ingått ett avtal med Vasakronan för drift och underhåll av sprinklersystem i Vasakronans samtliga fastigheter i Stockholm. En betydande del av leveransen kommer att genomföras på distans genom användning av Bravidas digitala lösning, Sprinkler Remote.

Den digitala plattformen Sprinkler Remote ger fastighetsägare en översiktlig insyn i alla sina fastigheter och möjliggör för regelbundna kontroller samt säkerställer att krav uppfylls. Vid eventuella larm i sprinklersystemet ger systemet snabb åtkomst till händelsedata, vilket ger Bravidas tekniker en klar bild av systemets status i realtid och historiskt, innan de ens beger sig till platsen.

Tobias Pedersen, avdelningschef för Sprinkler Stockholm på Bravida, understryker att Sprinkler Remote möjliggör en proaktiv hantering av data, vilket minskar behovet av resor och därmed också klimatavtrycket. Han betonar även Vasakronans ledande position inom hållbarhetsarbete och deras roll som samarbetspartner sedan 2014. Det femåriga avtalet som nu inletts är resultatet av ett nära samarbete och en gemensam strävan att integrera digitalisering och hållbarhetsaspekter i arbetssättet.

Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2024 och sträcker sig till den 31 december 2029. Bravida hoppas att detta initiativ ska inspirera fler fastighetsägare att upptäcka fördelarna med digitalisering och hållbarhetsarbete inom branschen.