Hammarby kanal den första tunnelbanestationen med plattform under vatten

HammarbyKanal. Visionsbild: Region Stockholm / &Rundquist

Två nya stationer ska byggas på tunnelbanesträckan efter Kungsträdgården mot söderort. Stationen Hammarby kanal kommer att ha en uppgång vid Vintertullen på Katarina Bangata på Södermalm och en annan i Luma i Hammarby Sjöstad. 

Efter station Kungsträdgården går spåret i en bergtunnel under Saltsjön till ny station Sofia, därefter delar sig tunnelbanan i två grenar under östra Södermalm. Tunnelbanestationen Hammarby Sjöstad kommer att bli en del av den Blå linjens planerade utbyggnad mot Nacka centrum, och den blir den geografiskt första stationen på Nackagrenen efter förgreningen vid Sofia.

Station Hammarby Kanal blir den första i Stockholm där plattformen byggs under vatten. Stationen kommer att ligga cirka 40 meter under markytan, ungefär som Östermalmstorgs tunnelbanestation i dag. Resenärerna tar sig till och från plattformen med rulltrappor och hissar.

Stationen är döpt efter kanalen som stationen får namn efter och kommer att få en nordlig uppgång på Södermalm och en sydlig uppgång i Hammarby Sjöstad. Den nordliga uppgången kommer att ligga intill Vintertullstorget på Katarina Bangata. Den södra uppgången får sin entré i Lumaparkens västra del, intill tvärbanan och kommer att fungera som bytespunkt till Tvärbanans hållplats Luma.

Om stationen

  • Under Hammarby kanal byggs en ny station.
  • Stationen får två uppgångar, en i Norra Hammarbyhamnen och en i Luma i Hammarby Sjöstad.
  • Restid från T-Centralen till Nacka: 12 minuter.

bild
Hammarby Kanal Vintertullen. Bild: Region Stockholm / &Rundquist

 

Källa: Region Stockholm, Stockholms stad och Wikipedia