NRE Sweden expanderar i Rågsved med utökad markanvisning

Bild: NRE.

NRE Sweden, en av sex byggherrar som arbetar med att utveckla Rågsved med nya bostäder, service och förskola, har fått en utökad markanvisning för att fortsätta projektet. Totalt planeras cirka 430 nya bostäder i etappen Bjursätragatan, som är en del av Fokus Hagsätra-Rågsved-projektet.

NRE Sweden har redan två delområden längs Bjursätragatan som består av 12 radhus och cirka 60 lägenheter. Den nya markanvisningen omfattar ytterligare cirka 100 lägenheter, med upplåtelseformen bostadsrätter, och är belägen i direkt anslutning till de befintliga delområdena. Det nya avtalet medger även kollektivboende för flerbostadshuset, utöver bostads- och äganderätt, vilket justerar villkoren för den ursprungliga markanvisningen.

"Vi är mycket glada över att Stockholms Stad ger oss möjlighet att utveckla ännu ett kvarter i Rågsved," säger Eric Engdahl, affärsutvecklare på NRE Sweden. "Det är särskilt glädjande att vi nu ges möjlighet att utveckla kollektivboende, en boendeform vi tror starkt på. Detta stärker vår möjlighet att erbjuda ett brett spektrum av bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer, vilket främjar en inkluderande stadsutveckling och social hållbarhet."

Kvarteren är strategiskt belägna längs Bjursätragatan med närhet till Rågsveds naturreservat och tunnelbana. Under 2022/23 har detaljplanen varit ute på samråd, och arbetet med justeringar inför granskningsskedet pågår. Det förväntas att detaljplanen vinner laga kraft under 2026.