Serneke köper mark för utveckling i Barkarby

Bild: Serneke.

Serneke har beslutat att återköpa 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun, från Fastighets AB Balder ("Balder"). Köpesumman uppgår till 160 miljoner kronor.

Området Södra Veddesta i Järfälla kommun genomgår för närvarande en omvandling från industri till ett modernt bostads- och serviceområde som kallas Barkarby City. Sedan 2017 har Serneke haft markanvisning i området för att utveckla sex kvarter, där planen inkluderar bostäder, kontor, hotell och idrottsanläggningar. År 2021 sålde Serneke byggrätter för tre av kvarteren till Balder, som nu återköps för att Serneke återigen ska ha kontroll över byggrätter motsvarande cirka 150 000 kvadratmeter BTA.

– Affären ger oss bättre flexibilitet att anpassa projektet efter marknaden, eftersom tidigare avtal hade mer begränsningar. Det ger oss möjlighet till en ny start för att skapa ytterligare värden i projektet. Vi har länge varit engagerade i visionen att skapa en helt ny stadsdel i Järfälla, och vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen mot förverkligande, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

Fram till år 2035 planeras utvecklingen av totalt 14 000 nya bostäder för 30 000 människor i området. Barkarby genomgår också flera satsningar på infrastruktur, inklusive nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regional- och fjärrtågstation, vilket kommer att fungera som ett nav för kommunikationer och knyta samman Stockholmsregionen med Mälardalen.

Köpesumman på 160 miljoner kronor motsvarar Balders tidigare investeringar i projektet.