Effektiva reformförslag - Byggföretagens strategi för bostadsbyggande

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen har engagerat Evidens för att analysera lagstiftningen som bromsar upp bostadsbyggandet, med syfte att hjälpa politiken att prioritera de reformer som har störst påverkan. Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, framhåller att lättnader i amorteringskraven, ökad flexibilitet i hyressättningen vid nyproduktion och förändrade presumtionsregler utgör de mest effektiva åtgärderna på kort sikt.

Produktionen av nya bostäder har drastiskt minskat, och en analys från Evidens identifierar sju åtgärder med positiva effekter på bostadsbyggandet. De reformer som har störst omedelbar effekt inkluderar lättnader i amorteringskrav, ökad flexibilitet i hyressättningen vid nyproduktion och förändrade presumtionsregler.

"De här åtgärderna medför varken ökad inflation eller betydande kostnader för statskassan. Dessutom är de snabbt genomförbara," påpekar Catharina Elmsäter-Svärd.

Analysen indikerar att efterfrågan på bostadsrätter skulle öka med 30 procent redan 2024 med en procentenhet lägre amorteringskrav. Efterfrågan förväntas mer än fördubblas fram till 2026 och nå 25 000 bostadsrätter. Detta jämfört med en bedömning att det totala bostadsbyggandet av bostadsrätter, hyresrätter och småhus förväntas understiga 25 000 bostäder 2024 om inga åtgärder vidtas. För hyresrättsbyggandet skulle fri hyressättning vid nyproduktion och förändrade presumtionsregler öka investeringsviljan.

"Kommunerna måste dock förstå att markpriserna behöver justeras ned till rätt nivåer för att möta den nya verkligheten. Rapporten visar att marknadsmässiga priser i många kommuner nu är negativa," påpekar Catharina Elmsäter-Svärd.

De områden som har analyserats inkluderar:

  1. Liberalisering av amorteringskrav
  2. Förändrade regler för presumtionshyressättning
  3. Fri hyressättning vid nyproduktion
  4. Förändring av ränteavdragsbegränsningarna för företag
  5. Kortare ledtider i planprocessen
  6. Bättre lånevillkor för äldre och startlån för förstagångsköpare
  7. Kommuners anpassning till sjunkande byggrättsvärden och därmed förändrade markpriser

Källa: Byggföretagen