Niam driver framtida utveckling av Väsby Centrum

Kvällsvy över Väsby Centrum. Foto: Niam

År 2021 förvärvade Niam Väsby Centrum, och området genomgår nu en omfattande utveckling och utökning av handel och bostäder. Väsby kommun har nyligen gett ett positivt planbesked, vilket innebär att en stor parkeringsplats intill centrumet kommer att omvandlas till nya bostäder. Området kommer också att kompletteras med grönområden, mötesplatser och torg.

– Det är alltid glädjande när processen för utveckling skrider framåt, menar Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam. Vi har en god dialog med Upplands Väsby kommun och tillsammans tar vi nu ett helhetsgrepp där detaljplanen väver samman det här området och skapar förutsättningar för fler bostäder och mer liv i stadsdelen.

Planeringen av fem nya bostadskvarter innebär en ökning av antalet boende i området, vilket i sin tur skapar behov av en varierad mix av butiker, samhällsservice, hälso- och sjukvård samt restauranger. Niams vision är att göra centrumhandeln tillgänglig och attraktiv, och möta de dagliga behoven för besökare.

Upplands Väsby kommun, med sina cirka 50 000 invånare, strävar efter att skapa en trygghet och trivsam mötesplats genom utvecklingen av handelsplatsen. Mathias Bohman, Kommunalstyrelsens Ordförande i Upplands Väsby, uttrycker tacksamhet för samarbete med Niam och ser byggandet av attraktiva företag som en möjlighet för Väsby att fortsätta utvecklas mot en modern småstad.

Väsby centrum invigdes 1972 och består av 35 500 kvadratmeter lokaler med ett strategiskt läge nära viktiga kommunikationshubbar i norra Stockholmsregionen. Under de senaste två åren har Niam förvärvat sju handelsfastigheter i Stockholmsområdet, totalt omfattande 187 500 kvadratmeter, varav närmare 137 000 är köpcentrumytor. Dessa platser kännetecknas av stor utvecklingspotential, och Niam strävar efter att ytterligare stärka deras positioner som självklara lokala mötesplatser för boende, handel, socialt umgänge och olika former av samhällsservice.