Zenergy i joint venture avseende bostadsprojekt i Vallentuna

Genrebild: Zenergy.

Zenergy tecknar LOI om joint venture med välkänt finanshus avseende gemensam utveckling av bostadsprojekt i Vallentuna. Projektet omfattar ca 1600 kvm BOA och fördelas 15 bostäder.

Vallentuna kommun befinner sig i en expansiv fas med hög tillväxt, och med sin geografiska placering skapar förutsättningar för ett mycket attraktivt läge, där behovet av prisvärda och kvadratsmarta bostäder fortsatt är stort under rådande marknadssituation.

Zenergys har sedan tidigare lanserat en ny affärsmodell med tillhörande produktplattform som skapat oss rätt förutsättningar att leverera projekt med positiva marginaler, ökad kvalité och kortare leveranstider.

- Vi har under en längre tid strävat och sökt efter att utveckla projekt tillsammans med stabil part, och därigenom även få ta en större del av värdekedjan, att vi har funnit samsyn med detta välkända finanshus, känns otroligt inspirerade och en win-win situation för oss båda, säger Martin Karlsson, VD Zenergy AB