Aros Bostad i avtal för Viggby Ängars tredje etapp i Täby

Bild: Berglundarkitekter.

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal för uppförande av tredje etappen av Viggby Ängar i Täby, vilket motsvarar ett flerbostadshus med totalt 111 hyreslägenheter. 

Entreprenadavtal har tecknats med Bygg R1 för uppförande av 111 hyreslägenheter, vilket motsvarar projektet Viggby Ängars tredje etapp. Samtliga bostäder inom denna etapp såldes till Patrizia som del av en större hyresrättsportfölj 2022. Tillträde sker vid färdigställande, vilket beräknas till 2025. Samtliga bostäder byggs för att certifieras enligt Svanen.

- Viggby Ängar kommer att bli ett riktigt fint bostadsområde där bostadsrätter, hyresrätter och småhus bildar ett trivsamt kvarter med utsikt över ängarna ner mot vattnet. Det är extra glädjande att kunna starta projekt i en marknad där antalet byggstarter i Stockholmsområdet faller kraftigt. Vårt strategiska beslut att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter har medfört att Aros Bostad kan upprätthålla produktionsvolymerna, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.