Kan betong självläka?

Nu kan du ta del av resultat från ett projekt som undersökt cementbaserade material med självläkande egenskaper. Projektet presenterar omfattande studier och experimentella försök i ämnet. De sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av miljövänligt bindemedel i betong.

Betong är ett byggnadsmaterial som används i stor utsträckning i bygg­ och anläggnings­konstruktioner. Med tanke på dess mångsidighet och utbredda användning är det viktigt att  minska dess koldioxidavtryck. Det kan uppnås genom olika metoder.

Ett intresseområde för att uppnå ökad livs­längd för betong är att utveckla och utnyttja cementbaserade material med självläkande egenskaper. Detta projektresultat omfattar omfattande studier och experimentella försök i ämnet och kan sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av  miljövänligt bindemedel i betong.

Det har visat sig enligt undersökningen att en hög cementhalt i betongblandningen inte garanterar en effektiv autogen självläkning av sprickor. Cementbaserade material har en inne­boende förmåga att själv reparera sprickor upp till bredder på 150 µm. Men även bredare sprickor kan läkas genom att använda olika "stimulatorer" för att öka självläkningsprocessen, som att lägga till specifika typer av fibrer, kristallina tillsatser eller särskilda exponeringsförhållanden.

SAMMANSÄTTNING OCH EFFEKT
I undersökningen har ett antal faktorer  identifierats relaterade till blandningens samman sättning och dess effekt på sannolik­heten för självläkning.

Bland annat: 

  • För mekaniskt och termiskt skadade cementbaserade material är mekanismen för själv läkning av sprickor förmodligen baserad på processerna diffusion­upplös­ning­fällning.
  • Cementbaserade material med tät binde­medelsmatris och låg permeabilitet tende­rar att ha en lägre självläkande effektivitet.
  • För mekaniskt sprucket material spelar blandningssammansättningsparametrar och miljöexponering en betydande roll för självläkning.
  • Vatten är nödvändigt för självläkningspro­cessen, både när det gäller mekaniskt och termiskt spruckna cementmaterial. ■