Nytt nätverk vill främja kvinnligt entreprenörskap inom byggmaterialhandeln

Bild: XL Bygg

Byggsektorn och byggmaterialhandeln är en välkänd mansdominerad bransch och för att främja ett kvinnligt entreprenörskap inom XL-Bygg lanseras nu Nätverket i syfte att utbyta erfarenheter, engagera och inspirera och långsiktigt få in fler kvinnor i branschen.

XL-Bygg består av över 100 fristående anläggningar och gemensamt är att alla drivs av engagerade och drivna entreprenörer som verkar för den lokala orten.

-Kvinnor i ledande position inom bolaget har behov av ett nätverk där man lyfter och stärker samarbetet mellan kvinnor och medlemsföretagen. Genom att skapa ett kvinnligt nätverk underlättar vi möjligheten att utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas, stärka varandra samt utöka kontaktnätet inom företaget på nationell nivå samtidigt som man säkerställer en tydlig succession för kvinnor, säger Annelie Ingemarson, Regionchef XL-BYGG.

Av de 111 butiker som finns från norr till söder har 57 XL-Bygg butiker ett kvinnligt delägande och genom Nätverket vill man skapa och generera ett fortsatt långsiktigt ägande och tillväxt.

-Detta är ett naturligt steg för oss. Det är många medlemmar som har efterfrågat detta initiativ och vi har ett otroligt gott stöd från alla. Nätverket speglar samhället i stort och dynamiken som skapas av jämställdhet, mångfald och inkludering är oerhört viktig och det hjälper till att bidra med kreativitet, innovation och konkurrenskraft, säger Linda Carlsson, delägare XL-Bygg MaterialMännen.

Nätverket består idag av representanter från de olika medlemsföretagen och genom Nätverkets styrgrupp vill man fortsätta stärka och synliggöra kvinnor och det kvinnliga ledarskapet inom kedjan.