Trähem och White bygger bostadsområde i Rosendal

Fotograf: Trähem och White Arkitekter.

Trähem och White Arkitekter har med förslaget "Trähem för framtiden” fått tilldelning i en markanvisning i den nya stadsdelen Rosendal i södra Uppsala som uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet.

Rosendal är en ny stadsdel med bara några minuters cykelavstånd till Uppsala centrum. Just nu pågår planering för genomförandet av den fjärde etappen där Uppsala kommuns mål är att stadsdelen ska bli klimatpositiv. Ambitionen är att byggaktörer tillsammans med kommunen ska testa nya lösningar och dela erfarenheter med målet att flytta fram gränserna för klimatpositiv stadsutveckling.

Trähem och White Arkitekters förslag går i linje med den höga ambitionen och präglas av den senaste byggtekniken samtidigt som anpassningsbarhet, återbruk samt cirkulära och giftfria material spelar en central roll i utformningen, står det i ett pressmeddelande.  

– Vi på Trähem har viljan och kunskapen att vara den gröna motorn och skapa förutsättningar för våra samarbetspartners, entreprenörer, och leverantörer att lyckas med omställningen. Vi kommer behöva hitta nya lösningar där vi tillsammans med våra arkitekter, konstruktörer och projektörer tidigt gestaltar med ett klimatfokus, där nya material, förbättrade installationer samt nya processer står på agendan, säger David Jonsson, VD, Trähem.

Teamet bakom förslaget har tillsammans räknat ut och tagit fram en realistisk klimatbudget som kommer påverka alla beslut i projektet. I förslaget presenteras även ambitiösa hållbarhetslösningar vad gäller allt från markarbete, byggskede och materialval med syftet att minimera projektets klimatpåverkan.

– Vi är otroligt glada över att tillsammans med Trähem få vara en del av Rosendals utveckling, en stadsdel som tack vare ambitiösa klimatmål är mycket inspirerande. Genom ett gediget förarbete har vi kunnat presentera ett konkret och ambitiöst förslag som när det förverkligas kommer att kunna fungera som ledstjärna för framtida projekt, säger Marja Lundgren, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter.

För att möta framtida behov är bostäderna och de gemensamma lokalerna förberedda för framtida transformation. Väggar kan tas ner och lägenheter slås ihop utan att det kräver större ombyggnader. Gemensamma ytor som växthus, festlokal och verkstad men även lösningar för delningsekonomi både underlättar för och uppmuntrar till såväl sociala möten som en hållbar livsstil för de boende.

– Många av de lösningar som vi föreslår har en positiv effekt sett ur såväl ett ekologiskt som socialt hållbarhetsperspektiv. Genom att skapa anpassningsbara bostäder stödjer projektet behovet för en mångfald av hushåll samtidigt som vi skapar en byggnad som håller över tid, säger Kristoffer Roxbergh, ansvarig arkitekt, White Arkitekter.