Nu föds nästa generation av smarta samhällen

Bild: ABB.

Ett projekt i Brobyholm med nya enfamiljshus blir ett av världens smartaste bostadsområden, tack vare integrerad teknik. Genom att generera, dela och optimera energi förväntas invånarna få lägre elräkningar och ökad hållbarhet.

Teknik för energidelning spelar en central roll, synkroniserande elbilsladdare och solenergianläggningar. Apparater kan programmeras för optimal energianvändning, och solpaneler på hustaken laddar lagringsbatterier för områdets bruk.

Brobyholm är en vision från S Property Group i partnerskap med ABB, Samsung, OBOS, CleanWatts, SMA och Tre Sverige. Projektet inkluderar 500 enfamiljshus, med möjlighet till expansion till 2000 bostäder. Områdets högteknologiska och hållbara smarta samhälle planeras vara en modell för framtida projekt.