Byggstart för citys största nybyggnadsprojekt - Hästen 21

Från vänster Mick Salonen -Zengun, Linn-Marie Nordh - Pembroke, Kristin Willerström – Pembroke och Finansborgarråd Karin Wanngård. Foto: Per Myrehed

Vid invigningen medverkade Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård tillsammans med 80 inbjudna gäster vid första spadtaget för fastigheten med projektnamn Hästen 21, belägen i korsningen av Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Den planeras stå klart år 2026 och kommer att innefatta arbetsplatser, bostäder, och butiker.

"Äntligen kan vi påbörja bygget av Hästen 21, som kommer att spela en viktig roll för Stockholms stadskärna och folkliv,” säger Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke. Fastighetsutvecklaren har högt uppsatta mål och siktet inställt på dubbla hållbarhetscertifieringar.

När projektet är färdigt år 2026 är målet att den nya fastigheten ska bli Stockholms första byggnad med certifieringar både enligt LEED v4 Platinum (den högsta miljöcertifieringen på marknaden) och WELL v2 Platinum Core (som syftar till att förbättra hälsa och välmående för dem som vistas i byggnaden).

Förutom kontorsplatser kommer fastigheten även att innehålla 27 bostäder och cirka 15 nya lokaler för butiker och service.

bild
Foto: Per Myrehed

“Det är glädjande att delta vid det första spadtaget här idag. Med kontor, bostäder, handel och service ligger kvarteret i linje med vårt program för Stockholms city – att skapa bebyggelser som gör att områden hålls levande och som bidrar till ett tryggt och attraktivt stadsliv. Investeringar som dessa är ett bevis på att Stockholm fortsätter att vara Sveriges ekonomiska motor”, säger Karin Wanngård (S), Finansborgarråd, Stockholms stad.

”Utan en gemensam vision och ett gott samarbete med Stockholm stad hade det här inte varit möjligt. Det har varit en lång resa, och idag är äntligen dagen här när vi tar det första spadtaget för den nya fastigheten. En viktig del av Pembrokes långsiktiga strategi för att bidra till ett mer levande city”, säger Kristin Willerström.

Vid ceremonin medverkade även Mick Salonen, VD för Zengun och Matt Knight, Fastighetsutvecklingschef Europa på Pembroke. En tidskapsel – vars innehåll valdes ut av Stockholms stad, Pembroke och Zengun - gjöts in för att dokumentera vår samtid. ”Det är mest en rolig grej! Hästen 21 byggs för att göra flera generationer av hyresgäster nöjda. Det dröjer mycket länge innan någon kommer kunna hitta tidskapseln”, säger Kristin Willerström.

bild
Foto: Per Myrehed

Fastigheten är ritad av arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen och kommer att omfatta en yta på cirka 36 000 kvadratmeter.

Sista pusselbiten i ett helt kvarter

Pembrokes vision för kvarteret - som har NK som granne - innefattar PK-huset, Mästerhuset, Smålandstorget och Hästen 21 går under namnet Project Access. År 2015 stod Mästerhuset klart och 2017 invigdes Smålandstorget, ett stråk för alla stockholmare som öppnade upp det tidigare stängda kvarteret. ”Vi har återskapat tidigare passager för att öka tillgängligheten istället för att maximera byggytan. Det är något vi är väldigt stolta över”, säger Kristin Willerström.