RO-Gruppen får uppdraget att bygga Sveriges största gokarthall

Bild: RO-Gruppen

I Botkyrka kommun, söder om Stockholm, ska RO-Gruppen på uppdrag av Racehall uppföra Sveriges största inomhus gokartbana. Racehall driver sedan tidigare två anläggningar i Danmark, däribland världens största inomhus gokartbana belägen 25 minuter från Köpenhamns centrum. Efter flera års framgång väljer de nu att etablera sig i Sverige.

Avancerad konstruktion
Anläggningen omfattar drygt 7 500 kvm gokarthall samt en entrébyggnad i två plan på ca. 1 500 kvm. Hallen har en fri spännvidd på 75 meter utan pelare. Detta tillåter en flexibel gokartbana med möjlighet till förändring och en optimal upplevelse för besökaren.
Konstruktionen är avancerade då den stora spännvidden renderar i takstolar så höga som 10 meter, med en vikt på 20 ton per takstol. Den ansenliga storleken gör att takstolarna inte kan fraktas från producenten till byggarbetsplatsen, utan de kommer istället monteras direkt på plats.

– Vi har i tätt och givande samarbete med Racehall under några månader arbetat fram en effektiv produkt avseende pris och funktionalitet. I en anläggning av den här omfattningen placerar man normalt pelare med 22 meters mellanrum. Här har vi designat en anläggning helt utan pelare och därigenom skapat enorma ytor för Racehall att bedriva sin verksamhet i, och som de med tiden också kan anpassa efter behov, säger Fredrik Guldstrand, affärsområdeschef på RO-Gruppen.

Gokartbana och restaurang
I entrébyggnaden i två plan finns reception, omklädningsrum och briefingrum samt kontorsplatser och personalutrymmen. Där finns också en fullutrustad konferensanläggning och intilliggande restaurang med rättigheter som kommer drivas av restaurangkedjan O’learys. Genom panoramafönster från restaurangen på andra våning ser man hela gokartbanan och kan följa tävlingarna.
Bansträckningen blir ca. 1 000 meter och har plats för ca. 35 gokarts samtidigt. Det kommer bli Sveriges största och tekniskt mest avancerade inomhus gokartbana med höga prestanda och väldesignade banor.

– Det är väldigt glädjande att arbetet på plats är i gång. RO-Gruppen var proaktiva och tog initiativ till egna förbättringsförslag och lösningar som passade bra för våra ändamål. Dessutom var de konstruktiva och finurliga i förhållande till hur vi kunde uppnå besparingar i projektet. Vi ser fram emot ett fint samarbete och slutresultat, säger Flemming Grene Thomsen, VD på Racehall.

I samband med uppförandet av anläggningen förbereder man inför ett framtida skifte till el-gokarts.
Arbetet på plats är i gång och gokarthallen öppnar för besökare sommaren 2024.