Rätt beteende och attityd är nyckeln till en säker byggarbetsplats

Första onsdagen i september avbryter NCC:s samtliga 12 500 medarbetare i Norden arbetet för koncernens årliga säkerhetsdag Awareness Day. Syftet är att öka säkerhetsmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, vilket ska bidra till NCC:s långsiktiga mål att reducera olyckor generellt samt eliminera allvarliga olyckor och incidenter. Foto: NCC

Imorgon arrangeras Awareness Day för trettonde året i rad på NCC:s samtliga arbetsplatser i Norden för att fokusera på hälsa och säkerhet. Årets tema är säkerhetskultur som har stor betydelse för att skapa en arbetsmiljö utan olyckor.

Första onsdagen i september avbryter NCC:s samtliga 12 500 medarbetare i Norden arbetet för koncernens årliga säkerhetsdag Awareness Day. Syftet är att öka säkerhetsmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, vilket ska bidra till NCC:s långsiktiga mål att reducera olyckor generellt samt eliminera allvarliga olyckor och incidenter.

Årets tema är säkerhetskultur. Genom att engagera medarbetarna i en dialog om hur attityder, värderingar och beteenden påverkar sättet att genomföra arbetet kan attityder och handlingar som utgör företagets säkerhetskultur stärkas.

‒ Kulturen är inte statisk utan förändras när beteenden och attityder förändras och när medarbetare börjar och slutar i våra projekt. Det är därför viktigt att vi alltid arbetar med beteenden och är medvetna om vilken roll de spelar för att skapa en stark säkerhetskultur, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Sedan 2019 har antalet allvarliga olyckor, incidenter och tillbud på NCC:s byggarbetsplatser minskat med 47 procent. Systematisk datainsamling och ett högt engagemang hos medarbetarna gör att statistiken och kunskapen förbättras löpande och riktade åtgärder kan vidtas.

‒ Vi gör framsteg inom säkerhetsarbetet men för att nå våra mål behöver arbetet ständigt utvecklas och inkludera alla på en arbetsplats, även underentreprenörer och andra besökare. Under årets Awareness Day fokuserar vi på attityder, beteenden och värderingar som vi vet har stor bäring på våra olyckstal, säger Lars-Gunnar Larsson.

Awareness Day genomfördes för första gången 2011 på NCC och innebär att koncernens samtliga medarbetare avbryter arbetet klockan 9.00 första onsdagen varje september för att fokusera på säkerhet.