Fasadgruppen förvärvar Rosborg Entreprenad

Daniel Rosborg, Peter Polland och Susanna Stolpe. Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppen expanderar i Stockholm och Mälardalen genom förvärv av fasadentreprenören Rosborg Entreprenad AB.

Rosborg Entreprenad grundades 2016 och erbjuder nischade arbeten inom fasad, tak och fönster, samt stomkomplettering och sanering. Verksamheten utgår från Sätra och projekt genomförs främst i Stockholm och Mälardalen. Bland kunderna finns både privata och offentliga fastighetsägare, liksom större byggbolag. Rosborg Entreprenad har även agerat underentreprenör till befintliga dotterbolag inom Fasadgruppen. Majoriteten av intäkterna relaterar till renoveringsprojekt. Rosborg Entreprenad har 45 heltidsanställda och omsatte cirka 58 MSEK under sitt brutna verksamhetsår 2022/2023.

”Genom tydligt kundfokus och starkt entreprenörskap har Rosborg Entreprenad vuxit till en väletablerad och lönsam aktör inom fasadarbeten i Mälardalen. Vi har mycket goda erfarenheter från Rosborg Entreprenad i tidigare gemensamma projekt och de kompletterar våra befintliga dotterbolag väl”, säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen NordÖst.

”Det känns kul att få ta nästa steg på vår entreprenöriella resa och bli en del av Fasadgruppen. Vi känner flera av dotterbolagen sedan tidigare och ser fram mot att kunna fördjupa våra samarbeten och dela erfarenheter med varandra”, säger Daniel Rosborg, operativt ansvarig för Rosborg Entreprenad.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader efter tillträdet förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande cirka 4,9 mkr. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 36 månader. Tillträde av Rosborg Entreprenad förväntas ske i oktober 2023.