Byggandet rasar – störst nedgång i storstäderna

Jonas Ekströmer/TT: En allt mindre vanlig syn. Arkivbild.
Anders Humlebo/TT: Påbörjade lägenheter under första kvartalet, 2002–2023.

Antalet påbörjade bostadsbyggen minskade med 50 procent under första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Totalt påbörjades 8 300 bostäder jämfört med 16 675 ett år tidigare, visar SCB:s sammanställning. Byggandet är därmed på den lägsta nivån på tio år.

Nedgången märks särskilt av i landets större städer.

I Stor-Stockholm var nedgången 68 procent till 1 344 påbörjade lägenheter under årets första kvartal. I Uppsala blev det minus 78 procent till 231 lägenheter. I Stor-Malmö sjönk det med 62 procent medan nedgången i Stor-Göteborg låg på 23 procent.

"Tvärnit av byggandet"

Det är mycket oroväckande att vi nu går mot en tvärnit av bostadsbyggandet. Vi har sedan många år tillbaka ett stort bostadsunderskott och bostadsbrist i hela Sverige, men problemen är särskilt påtagliga i Stockholmsregionen, säger Stockholms handelskammares vice vd och näringspolitiske chef Daniella Waldfogel.

Hon konstaterar att situationen leder till negativa och långsiktiga konsekvenser.

Bygginvesteringar är ett viktigt draglok för ekonomin. När byggandet stannar av påverkas tillväxten negativt. Sedan har vi ett stort behov att få till en dynamik på arbetsmarknaden – och locka hit internationella talanger och kompetens från andra delar av världen och Sverige.

Nationella och kommunala lösningar

Tänkbara lösningar på komplexa bostadsfrågor måste ske i ett samspel mellan den nationella och kommunala politiken, anser Daniella Waldfogel.

Det är både den nationella politiken som sitter på nycklarna till spelreglerna för bostadsmarknaden, och så är det kommunerna som måste planlägga mer mark för byggandet, säger hon och tillägger:

Från regeringens sida måste man ta fram ett krispaket för att mota nedgången i byggandet. Därtill krävs kommunala åtgärder, som tittar på frågor som tillgång till mark och markpriser.