Nytt hållbart bostadsområde i Vega, Haninge

Täckeråker, Vega. Illustration: Ekeblad Bostad

Vinnare i anbudstävlingen Täckeråker 1:255 blev Ekeblad Bostad AB. Första spadtaget för det nya bostadsområdet förväntas kunna tas om ungefär ett år.

– Det vinnande förslaget är gediget och genomarbetat med en god gestaltning som tar hänsyn till områdets karaktär. Förslaget möjliggör attraktiva bostäder i ett lummigt villaområde med närhet till den framväxande stadsdelen Vega, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Haninge kommun.

bild
Täckeråker, Vega. Illustration: Ekeblad Bostad

Energieffektiva byggnader i trä

Plan och utformning för det nya området i Vega ska ske med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Ambitionen är att skapa attraktiva utemiljöer där samverkan är en viktig del för att främja ett hållbart bostadsområde. Trä används i största möjliga utsträckning och byggnaderna uppförs med energieffektiva lösningar som klarar kraven för gröna bolån.

– Det känns fantastiskt att få utveckla vårt första bostadskvarter i Haninge och vi ser fram emot samarbetet med kommunen. Målsättningen är att skapa tilltalande och hållbara bostäder, utifrån platsens naturliga kvaliteter, som blir ett unikt tillskott i den redan inspirerande närmiljön som Vega, säger Martin Everbring, projektledare på Ekeblad Bostad AB.

Det västkustbaserade företaget Ekeblad Bostad AB har tecknat marköverlåtelse- och genomförandeavtal. Kommunfullmäktige godkände markupplåtelse- och genomförandeavtalet den 27 mars 2023.