Fasadgruppen ska göra omfattande renovering av flerbostadshus i Skogås, Stockholm

Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppens dotterbolag Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av Heimstaden att utföra en omfattande renovering av sex flerbostadshus i Skogås utanför Stockholm.

De aktuella byggnaderna uppfördes under 60-talet och har likt många andra fastigheter från samma tidsperiod behov av renovering och energieffektiviserande åtgärder. Sterner Stenhus Fasads uppdrag omfattar dränering, tilläggsisolering och puts av fasader, fönsterbyten och balkongrenovering. Ordervärdet uppgår till cirka 49 mkr.

”Vi har tidigare arbetat för Heimstaden i samma område och är glada att ha fått förnyat förtroende att genomföra denna omfattande renovering, som kommer att resultera i mer energieffektiva byggnader och bättre boendemiljö”, säger Pekka Vehmas, VD för Sterner Stenhus Fasad.