Östermalmsskolan exteriör ska renoveras av Fasadgruppen

Östermalmsskolan. Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppens dotterbolag STARK Fasadrenovering har fått i uppdrag av Skolbyggnader i Stockholm AB (SISAB) att genomföra en komplett exteriörrenovering av Östermalmsskolan i Stockholm.

Östermalmsskolan är en kommunal grundskola vid Gustaf Adolfsparken på Östermalm i Stockholm. Skolbyggnaden ritades av arkitekt David Dahl och uppfördes år 1938. STARK Fasadrenovering har fått i uppdrag att renovera fasader, tak och fönster. Arbetet kommer att pågå mellan juni 2023-januari 2024 och ordervärdet uppgår till cirka 12,5 mkr.

”Vi är glada att ha fått förtroendet från SISAB att renovera Östermalmsskolan, en byggnad med högt kulturhistoriskt värde där tusentals stockholmare gått i grundskola”, säger Stefan Karlsson, VD för STARK Fasadrenovering.