Rimbo är ett av tävlingsområdena i arkitekturtävlingen Europan

Rimbo centrum - tävlingsområdet inringat med gult streck. Foto: Norrtälje kommun

Rimbo är ett av tävlingsområdena när den sjuttonde omgången av den internationella arkitektur- och stadsbyggnadstävlingen Europan. Tävlingsuppgiften är att dubblera stadens storlek och utforma ett resecentrum för förlängningen av Roslagsbanan.

Nu startar den sjuttonde omgången av den internationella arkitektur- och stadsbyggnadstävlingen Europan. En tävling för arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare under 40 år från hela Europa. I år är temat att lyfta fram nya sätt att planera städer med bättre förutsättningar för samexistens mellan stad och natur. Rimbo är ett av fem tävlingsområden i Sverige, och ett av totalt 40 i Europa.

– Det här är jättespännande för oss, det kommer ge nya ögon på hur vi kan utveckla Rimbo. Förhoppningsvis kommer det tävlingsbidrag som kan vara en del i den långsiktiga satsningen på att utveckla Rimbo, säger Annika Andersson, planchef i Norrtälje kommun.

Tävlingsuppgiften för Rimbo är att dubblera stadens storlek och utforma ett resecentrum för förlängningen av Roslagsbanan.

– Det är viktigt att vi fortsätter bevara en Rimbo-anda, att förslagen tar hänsyn till Rimbos historia och att de har en hög genomförbarhet. Vi vill skapa en naturlig utveckling av Rimbo, säger Annika Andersson.

Tävlingsområdet är centrala Rimbo, men större delen av Rimbo ingår som reflektionsyta för tävlingen. De som väljer att ställa upp ska helt enkelt ta hänsyn till hur hela orten ser ut i sitt förslag för ett nytt Rimbo centrum. Rimbos tävlingstomt är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och fastighetsbolaget Tranvik AB.

Sverige ställer upp med tävlingsområden i fem orter: Rimbo, Nyköping, Piteå, Skellefteå och Växjö.

Tidplan
Tävlingen pågår till den 30 juli. Vinnarna kommer att presenteras den 4 december.