Rättvist byggande - LKF startar de första byggprojekten

Rättvist byggande är ett verktyg för byggherrar och entreprenörer i arbetet för ett hållbart byggande utan oegentligheter och kriminalitet på byggarbetsplatser. Foto: Bengt Alm, Rättvist byggande

LKF har alltid prioriterat arbetet med att bidra till en sund och hållbar byggbransch. Det genom att arbeta tillsammans med seriösa entreprenörer och leverantörer. För att stärka oss ytterligare är LKF sedan förra året medlem i föreningen Rättvist byggande, vilket tillfört ytterligare ett verktyg till våra arbetsmodeller. Rättvist byggande är en organisation som arbetar för att förebygga och motverka osund konkurrens och kriminalitet i byggbranschen.

Under 2023 startar LKF de första två projekten där vi använt oss av Rättvist byggandes arbetsmodell redan vid upphandlingen. Det för att förebygga att oseriösa aktörer anlitas till våra byggarbetsplatser.

De aktuella projekten där LKF använt sig av Rättvist byggande är för ett större ombyggnadsprojekt på Klostergården i Lund i kvarteren Snöfoget och Snödrivan med nästan 500 lägenheter som bland annat kommer få nya kök, samt för kvarteret Ornitologen på Väster där nyproduktion av 129 hyresrätter och lokaler för butik och kvarterskrog startar under 2023. På dessa arbetsplatser kommer det skyltas upp tydligt. Då många entreprenörer arbetar på en internationell marknad finns informationen på flera språk.

bild
Foto: Bengt Alm, Rättvist byggande

– Med medlemskapet i Rättvist byggande blir vi som byggherrar starkare i vårt arbete mot osund konkurrens på våra byggarbetsplatser, säger Fredrik Millertson, vd på LKF. LKF har alltid verkat proaktivt för schyssta villkor och hållbart byggande. Nu stärker vi det arbetet ytterligare.

Rättvist byggande omfattar krav, kontroller och granskning av hela kedjan av underentreprenörer redan vid upphandlingen. Här har Rättvist byggande flera verktyg med sig och samarbeten med myndigheter och rättsväsendet. I upphandlingar ställer LKF också krav att Rättvist byggande ska kunna göra oannonserade kontroller under byggperioden.

– Ett medlemskap i Rättvist byggande möjliggör ett mer enhetligt sätt att arbeta med avvikelser och avtalsuppföljning på. Det ger oss verktyg att arbeta proaktivt tillsammans med våra entreprenörer, förklarar Marie Ljungholm, upphandlingsansvarig på LKF. Uppföljningsarbetet är viktigt för oss och signalerar att vi fortlöpande kontrollerar kraven vi ställer i våra upphandlingar.

bild
Foto: Bengt Alm, Rättvist byggande

Testkontroll på Pilgrimen och Knudsgården

Under januari gjordes som ett test, kontroller på två byggarbetsplatser – en pilot inför kommande skarpa kontroller. Byggplatserna som testades var Pilgrimen där LKF bygger 113 nya hyresrätter med JSB som totalentreprenör och Knudsgården i Veberöd där LKF bygger 48 nya hyresrätter med Byggmästaren i Skåne AB som totalentreprenör.

Det blev ett lyckat försök med bra samarbete mellan LKF, entreprenörerna och Rättvist byggande under kontrollerna. På arbetsplatserna kontrollerades bland annat att personal som uppehöll sig på området hade rätt ID-handlingar och arbetstillstånd, kontroll att inhägnaden inte hade några brister samt att personalgrindar, så kallade snurrgrindar, hade en tidspärr för att hindra otillåtna inpasseringar. Man kontrollerade även underleverantör, bland annat om deras redovisade arbetsgivaravgifter var rimliga, att inga skatteskulder fanns med mera.

Intrycket som kontrollanterna fick var att det var god stämning bland yrkesarbetarna och de blev väl bemötta men stor förståelse. Kontroller utförs av säkerhetspersonal med stor erfarenhet, på uppdrag av Rättvist byggande. De anmärkningar från kontrollerna har snabbt åtgärdats.

Fakta Rättvist byggande

Rättvist byggande startades 2017 av Stockholmshem som ett verktyg för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. Rättvist byggande är idag en nationell samverkan med fristående organisationer och öppet för både offentliga och privata byggherrar. LKF blev medlem sommaren 2022 och har under hösten utbildat berörd personal och infört arbetsmodellen.