“Brandskyddsföreningens litteratur är vårt dagliga arbetsredskap vi inte klarar oss utan”

AlbaCon AB grundades för 26 år sedan och har använt Brandskyddsföreningens litteratur (SBF) sedan dag ett. Litteraturen används i det dagliga arbetet och är en förutsättning för att besiktningsmännen på AlbaCon ska kunna fortsätta utföra sina arbetsuppgifter.

AlbaCon AB är ett besiktningsföretag med brandskydd som huvudverksamhet. De är marknadsledande inom sitt område och sysslar med besiktning av bland annat brandlarm, sprinkler och gassläckanläggning.

Bo Hjorth är VD och grundade företaget för 26 år sedan. Eftersom AlbaCon opererar inom det område som regleras av Brandskyddsföreningens tekniska normer och föreskrifter har han haft tät dialog med Brandskyddsföreningen redan från start.

– Jag har varit representant i regelkommittén för sprinkler i nästan 30 år, och min kollega i motsvarande kommitté för brand i cirka 15 år. Rent praktiskt innebär det att vi deltar i de regelmöten som finns och får komma med i nya regelkommittéer om det erbjuds en plats. Det är ett givande och tagande; vi bidrar till SBFs regelarbete och regelarbetet bidrar till att vi kan utföra vårt arbete, förklarar Bo.

bild
Bo Hjorth är VD och grundare för AlbaCon AB.

SBF och Sprinklerhandbok

AlbaCon har använt Brandskyddsföreningens litteratur från första början. Tidigare var det regelböcker i hand och papperskopior i ryggsäcken, idag är det eNormer digitalt i iPaden.

– Vi köpte de första reglerna den första veckan när företaget startades eftersom det krävs för att kunna utföra vårt arbete. Bortsett från SBF-serierna, där vi till exempel köper SBF 110 Regler för brandlarm och SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem, så är vi nog Sveriges största köpare av Sprinklerhandboken. Vi köper nog 50 exemplar om året, säger Bo och fortsätter:

– Vi använder litteraturen dagligen i vårt arbete när vi går runt och tittar i fastigheter, ser till så att sprinklersystem och rökdetektorer sitter på rätt ställe på kontor och liknande. Då har vi iPaden med alla regler, och använder till exempel tabeller i Sprinklerhandboken när vi kollar takhöjd, lutning och hur långt från tak de får sitta. Litteraturen är vårt dagliga arbetsredskap vi inte klarar oss utan.

Tips för brandsäkerhet

AlbaCon jobbar både i Sverige och internationellt, Bo och hans kollegor gör besiktningar i över tio länder världen över. Det är alltså tydligt att Bo kan branschen väl, och han avslutar med att dela med sig av sina två bästa tips för ökad brandsäkerhet.

– Mitt absolut bästa tips inom brandsäkerhet är att köpa en sprinkleranläggning. Det gör en sådan otrolig skillnad och minskar risken för brand enormt. Om man hade sprinklers i alla skolor så hade inga skolor brunnit upp exempelvis – så enkelt är det, säger han och fortsätter:

– Mitt andra tips är att helt enkelt se till så att de installerade systemen man har sköts om och underhålls enligt regelverken. Om man installerar ett sprinklersystem och sen låter det stå så tappar man poängen. Skötsel, underhåll och årlig besiktning är en del av kraven man ibland glömmer bort.