Byggstart för Stockholms nya entré i Värtahamnen

Thomas Andersson, exploateringsdirektör på exploateringskontoret och Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden. Bild: Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Utvecklingen av Stockholms nya innerstadsdel Värtahamnen, en del av Norra Djurgårdsstaden, är framme vid nästa milstolpe. Torsdagen den 26 januari samlades politiker, byggaktörer och inbjudna gäster i Värtahamnen för att fira att Saltkajen byggs ut för att göra plats för kontorshus, bostäder, en ny pir och promenadstråk. Ingen annanstans kan vi framöver få så mycket av det bästa av Stockholm på en så begränsad yta.

bild
Bild: Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Under eventet berättade Norra Djurgårdsstadens projektchef Staffan Lorentz om planerna för området tillsammans med Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden och Thomas Andersson, exploateringsdirektör. Under den första byggetappen kommer fem kvarter med kontor och hotell att etableras. Beräknad inflyttning från 2025/2026. Därefter anläggs bland annat torgytor och en park som löper genom stadsdelen ner till kajen där pendelbåten lägger till. När Värtahamnen förverkligats finns här en levande stadsdel med plats för 5000 boende och 20 000 arbetsplatser.

– Värtahamnen och den nya Saltkajen är viktiga delar i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Här kommer den nya levande, täta och funktionsblandade stadsdelen på ett naturligt sätt att binda samman nuvarande innerstad med det oslagbara vattenläget, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

– Utbyggnaden innebär att stockholmarna får en ny pir och ett 600 meter långt promenadstråk längs med vattnet. De nya byggnaderna blir en ny vattenfront och entré till Stockholm samtidigt som kopplingarna till andra delar av staden stärks, säger Thomas Andersson, exploateringsdirektör på exploateringskontoret.