Assemblin förvärvar Enexergi AB

Benny Lieberth, NGLEE, Ingela Nigell och Erik Nigell, Enex, Andreas Aristiadis, Assemblin VS. Foto: Assemblin

Assemblin VS fortsätter förstärka erbjudandet inom grön fastighetsteknik genom att förvärva Enexergi AB (”Enex”) specialiserade på energioptimeringsprojekt för flerbostadsfastigheter, främst i form av bergvärmelösningar. Enex har säte i Vaxholm men med verksamhet i hela Storstockholm. Enex har en årsomsättning på cirka 70 MSEK.

Enex projekterar och installerar energisystem och anläggningar med fokus på hållbarhet, driftsäkerhet och effektivitet. Sedan bolaget startade 2010 har över 100 energiprojekt genomförts där fastighetsägaren har erhållit stora energibesparingar samtidigt som byggnaderna blivit mer hållbara ur ett miljöperspektiv. De största tjänsteområdena är installation av bergvärme, solenergi och energiåtervinning (värmeåtervinning av ventilation, ökad verkningsgrad på FTX-systemen, återvinning av spillvatten etc.). Enex projektuppdrag genomförs med hjälp av ett etablerat nätverk av underleverantörer. Bland kunderna finns främst bostadsrättsföreningar men även fastighetsbolag.

”Enex har en lönsam verksamhet med hög kompetens inom energieffektivisering, vilket är en attraktiv nisch med goda tillväxtmöjligheter. Vi är mycket imponerade av den kompetens som finns i Enex, men också av deras sätt att jobba och försäljningsarbete. Enex passar bra in i vår uttalade satsning på energieffektiva, hållbara installationslösningar och vi är glada över att kunna hälsa nya medarbetare och kunder välkomna till Assemblin-familjen”, säger Andreas Aridiadis, vd och chef för affärsområde VS.

Enex kompletterar också verksamheten i energi- och vattenoptimeringsbolaget NGL Energientreprenad, som Assemblin förvärvade i juni 2022. Dessa bolag har redan idag ett nära samarbete där NGL Energientreprenad fokuserar på distributionssystemen i en byggnad och Enex primärt fokuserar på produktionssystemen.

”Jag har jobbat länge med olika typer av energibesparings- och energioptimeringsprojekt och intresset för våra lösningar har aldrig varit så stort som nu. Vi har nu nått gränsen för vad vi kan åstadkomma med nuvarande struktur på bolaget och jag ser ett värde i att utvecklas i en större organisation med ett mer utvecklat verksamhetsstöd”, säger Erik Nigell, vd och ägare till Enex.