Stockholms stad tillsätter Oscar Lavelid som byggeneral

Oscar Lavelid. Foto: Stockholms stad

Oscar Lavelid blir Stockholms stads byggeneral med uppdraget att samordna alla betydande byggprojekt.

 

Det långsiktiga målet i Stockholms stad är skapa förutsättningar för byggnation av 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030 varav 70 000 mellan åren 2019 och 2025. Utöver det ska staden arbeta för fler arbetsplatser och den samhällsservice som behövs i en växande stad. Det är ett arbete som behöver hålla högt tempo och som kräver god samordning och en aktiv dialog med branschen.

Oscar Lavelids uppdrag är att samordna alla betydande byggprojekt i syfte att staden både ska ha en hög planberedskap och färdigställa de projekt som redan är beslutade.

– Oscars erfarenhet från stads- och bostadsutveckling och hans nätverk i fastighetsbranschen blir värdefullt i stadens arbete för nya bostäder och alla de knäckfrågor som behöver lösas ut för en hög byggnationstakt, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör.

– Staden har högt ställda mål för byggandet, inte minst när det gäller nya hyresrätter. För att lyckas hålla uppe takten, särskilt i en vikande konjunktur, krävs god samordning inom staden och en nära dialog med branschen, säger Oscar Lavelid. I min roll som byggeneral hoppas jag kunna bidra till detta och driva på för att nå stadens mål.

Oscar Lavelid har bakgrund som koncerncontroller vid Stockholm Stadshus AB och som borgarrådssekreterare med ansvar för bostads- och stadsutvecklingsfrågor. Oscar kommer närmast från rollen som projektchef för stadens satsning på stora internationella idrottsmästerskap.