Södra Häggviks nya stationsentré konstrueras av COWI

Illustration från Trafikverket som visar hur entrén planeras se ut. Arbetsmaterial från 2020 - slututformning kan avvika.