Simhall och kontorshus kombineras i kvarteret Poolen i Solna

Kvarteret Poolen består av två fastigheter som på olika sätt länkas samman. Bild: Strategisk Arkitektur/Walk The Room

Text: Annika Wihlborg

I den snabbväxande stadsdelen Arenastaden i Solna står kontorshuset i det storskaliga och innovativa prestigeprojektet kvarteret Poolen klart för inflyttning hösten 2022. I kvarteret Poolen kombineras ett tio våningar högt kontorshus med Solna stads nya simhall, en nyskapande lösning som tillgodoser många intressen och bidrar till såväl social som ekonomisk hållbarhet.

 

bild
Kvarteret blir ett nytt landmärke i Arenastaden i Solna. Bild: Strategisk Arkitektur/Walk The Room

Kvarteret Poolen blir ett nytt landmärke i Arenastaden. Kvarteret består dels av en kontorsbyggnad på 35 000 kvadratmeter fördelat på tio våningar som bland annat ska inrymma konsultjätten TietoEVRYs nya svenska kontor, dels en publik simhall som kommer att ägas och förvaltas av Solna stad. De båda projekten bedrivs som separata byggentreprenader. Första spadtaget till kontorshuset togs i juli 2020 och det beräknas stå klart under våren 2022. Första spadtaget till Solnas nya efterlängtade simhall togs i september 2019. Den beräknas stå klar senast 2023. Eftersom de både fastigheterna går in i varandra krävs en nära samverkan och samordning mellan båda projektorganisationerna.

 

bild
2022 står kontorshuset klart. Bild: Strategisk Arkitektur/Walk The Room

 

bild
Kontorshuset präglas av generösa takhöjder och bra ljusinsläpp. Bild: Strategisk Arkitektur/Walk The Room

Solceller och grönytor på taket

I kontorshuset blir alltså TietoEVRY den största hyresgästen, som har tecknat avtal för 22 000 kvadratmeter. För kvarterets arkitektoniska utformning står Strategisk Arkitektur, som har ritat ett kontorshus med fokus på generöst ljusinsläpp via ett stort atrium och en genomgående generös takhöjd i hela fastigheten. På plan tre, byggs planeras en restaurang, ett café och två ljusgårdar med utsikt över Arenastaden. Runtom i huset planeras dessutom flera terrasser. På taket planerar byggherren Fabege solcellsinstallationer och grönytor.

Den nya simhallen, som alltså kommer att drivas av Solna Stad, kommer att vara belägen längst ner i fastigheten, med bassänger i markplan. Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent.

I simhallen planeras för totalt tio simbanor i en 25-metersbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng.

 

bild
llustrationsbild: Strategisk Arkitektur

Även om kontorshuset och simhallen hänger ihop så byggs badet tekniskt sett som en egen fastighet. Via tredimensionell fastighetsbildning samlokaliseras den med kontorshuset, säger Fanny Lidén, kommunikatör på Fabege, som är byggherre för kontorshuset.

 För Solna Stad medför det faktum att Fabege bygger kontorshus ovanpå den nya simhallen ett bidrag till finansieringen av själva simhallen.  Det skapar i sin tur förutsättningar för att simhallen ska kunna byggas i ett kvarter som på grund av höga byggkostnader uteslutande skulle ha bestått av kontorsproduktion.

 

bild
llustrationsbild: Strategisk Arkitektur

bild