Skanska redo för en svagare marknad

Malin Hoelstad/SvD/TT: Vad syns det för tecken i skyn? Anders Danielsson, vd för Skanska ser ändå ljust på framtiden. Arkivbild.

Skanska har en välfylld kassa, understryker han. Det är viktigt för att klara sämre perioder.

Vi har 11 miljarder kronor i nettokassa.

Men ännu går verksamheten mycket bra. Skanska får många beställningar.

Både byggverksamheten och projektutvecklingen ligger över målen, säger han.

Visst ser Skanska att priserna stiger och att inflationen är hög nu, men inflation och kostnadsökningar har märkts under hela pandemin, förklarar Anders Danielsson.

Betalt för kostnadsökningar

Vi har lyckats hantera det på ett bra sätt. Vi har säkrat med fasta priser och jobbat med inflationsklausuler så vi får kompensation för kostnaderna.

När det gäller bostadsbyggandet så ser han inte att marknaden viker. Skanska har fler bostäder i produktion under det här kvartalet än under samma tid i fjol, berättar han.

Vi har 8 200 bostäder i produktion nu. 72 procent av dem är sålda. Det är en hög nivå. Därför kan vi starta nya projekt.

Han ser också att Skanska har konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.

Fast han tror på en svagare bostadsmarknad framöver. Det kommer att ta längre tid för köpare och säljare att mötas, och anpassningen till en ny balans kommer att ta lite tid.

Men vi är förberedda på en svagare marknad, säger han.

Lättar något

När det gäller kostnadsökningarna på material så ser Skanska nu att inflationstrycket möjligen lättar något.

Vi ska inte spekulera i det, och vi får aldrig slappna av. Vi tror att volatiliteten på material kommer att fortsätta.

Han ser positivt på utvecklingen framöver. Trots inflation, stigande räntor och kanske också en lågkonjunktur i sikte.

Vi har tagit oss igenom utmanande perioder tidigare.

I USA är marknaden stark, konstaterar han, det kommer fortfarande ut federala pengar till delstaterna som gör att de kan satsa på offentliga byggnader och infrastruktur. Det gynnar Skanska, som får bygga mer.

Vi är beroende av marknaden. Om det kommer en recession så får vi anpassa oss till det, säger Anders Danielsson.

Rättat: Rätt antal bostäder i produktion är 8 200.