FÅGELSÅNGEN – ny grundskola och idrottshall i Salem

Fågelsången är en helt ny grundskola i Salem, 3 mil söder om Stockholm. Byggherre är Salems kommun och projektet omfattar två nybyggnader, en skolgård och en tillfartsväg med tillhörande parkering. Grundskolan är dimensionerad för 500 elever i årskurs F-9. Skolbyggnaden är på 7,400 kvm BTA. Idrottshallen är fullt utrustad och avsedd som matcharena med läktare för 300 personer. Idrottshallen är 2,500 kvm stor – inklusive teknik, omklädnad och café.

ILLUSTRATION & TEXT: SANDELLSANDBERG ARKITEKTER

Grundskolan och idrottshallen är utformande som två runda byggnadskroppar placerade på ett öppet fält som reflekterar det faktum att elever kommer till skolan från alla möjliga olika håll och att ingen skall mötas av en baksida. Salem hade valt platsen för sitt centrala läge mitt i kommunen. Platsen är en del av ett grönstråk, fritt från bilar och nära naturen.

CERTIFIERAD MILJÖBYGGNAD

Byggnaderna är certifierade SILVER enligt Miljöbyggnad 3,0. Byggnadernas kompakta runda former har varit en fördelaktig faktor för att uppnå höga betyg på energiindikatorer. Stora fönsteröppningar tillåter mycket dagsljus och innovativa fönster med automatiska persienner reglerar solvärmelaster som tillsammans med komfortkyla ger ett behagligt inomhusklimat året runt.

STÅL- OCH BETONGSTOMME Skolbyggnaden har en stål- och betongstomme med prefabricerade betongväggar som fasadelement. Fasaden är beklädd med en olivgrön keramisk klinker. Fönsterkarmar, bleck och andra plåtdetaljer utförs i kompletterande grön kulör. Byggnaden har en sockel av matrisgjuten betong som målas i en ljus grå-grön kulör. Invändigt har materialvalet fallit på robusta hållbara naturliga material – som trä, sten och linoleum.

TRIANGULÄR FÖNSTERSÄTTNING

Den runda idrottshallen har en fibercementbeklädnad med en iögonfallande triangulär fönstersättning som för tankarna till en gigantisk leksakstrumma. Skivor, socklar och fönsterkarmar utförs i en röd rost-brun färgskala som kontrasterar mot den gröna skolbyggnaden.

bild