Så kommer Kista se ut efter omfattande stadsutvecklingsarbete

Flygfoto över Kista. Foto: Wikipedia

Kista står inför ett omfattande stadsutvecklingsarbete med ett tydligt mål - en blandad stadsdel som lever dygnet runt och passar alla generationer. Planerna omfattar 8000 bostäder med tillhörande förskolor, kreativa kulturlokaler och butiker. Med en miljardbudget är ambitionen även att skapa förutsättningar för 8000 nya arbetstillfällen.

Till och med 2035 kommer mer än 20 miljarder att investeras i Kista. Den historiska satsningen gör att Kista – tillsammans med Barkarby och Norra Djurgårdsstaden – kvalar in som ett av de områden där det planeras flest nya bostäder.

Kista har sedan tidigare varit uppdelat – då bostäder och arbetsplatser separerats. Denna gräns, markerad av tunnelbanespåren och Kista Galleria suddas nu ut genom nya bostäder i den tidigare arbetsplatsdelen. Parkeringar och kontorsfastigheter kommer inom ramen för planerna att omvandlas till bostäder och skolor för att skapa en allsidig stadsmiljö där människor vill vistas dygnet runt.

bild
Översikt av projekten på gång i Kista Bild: The Kloud
bild
Visionsbild för Kista Centrums torg Bild: BSK Arkitekter
bild
Snart kan Grönlandsgatan se ut så här Bild: Gehl Architects

Här är några av de utvecklingsprojekt som planeras

Interaktiv stadsplanering med kvinnligt perspektiv på Kista äng Intill Kista äng förbereds det nya tillskottet till Kistas siluett, kvarteret Playce. Området kommer erbjuda idrottsanläggning, butiker, hotell och hela 500 bostäder. I anslutning planeras även en park. Utformningen av parken har skett i dialog med flickor och unga kvinnor från området som själva deltagit i idé- och skissarbetet. Genom samarbetet har landskapsarkitekter fått ta del av flickornas önskemål och lokala expertis för att designa en trygg och uppskattad plats.

bild
Playce innefattar en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 500 bostäder Bild: Wingårdhs Arkitekter

bild

Från kontorskomplex till naturnära bostäder

På andra sidan av Kista äng ligger området Odde. Här planeras två nya kvarter, ett med 240 bostäder och tillhörande förskola samt ett med upp emot 1500 bostäder. Strategiskt beläget i direkt anslutning till kulturhistoriskt värdefulla naturområden ska den tidigare kontorsanläggningen omvandlas till att rymma förskolor, torg, kultur- och verksamhetslokaler.

bild
Gångfartsområde längs kvartersparken i Odde Bild: Land Arkitektur

bild

Gemensamma ytor för studenter

300 meter från Kista centrum ligger fastigheten Jylland som nu befinner sig i slutfasen av byggnationen. Projektet som påbörjades 2020 omfattar 357 hyreslägenheter för studenter med gemensamma ytor som kök, vardagsrum, träningslokaler och studierum. På entréplan har även en ungdomsgård nyligen slagit upp sina portar.

bild
Planområdet Jylland och Anholt 1 Bild: Utopia Arkitekter

bild

 

bild
Ett grönt bostadskvarter med stort fokus på öppenhet och trygghet Bild: Utopia Arkitekter

Fakta: Planerade bostäder Barkaby – 14 000 bostäder Norra Djurgårdsstaden – 12 000 bostäder Kista – 8000 bostäder