Årets byggnad 2022 - Vattenfall Eldistributions nya regionnätsstation i Järva

Foto: Anna Jonsson, Sundbyberg stad

Vattenfall Eldistributions nya regionnätsstation i Järva som byggts om med modern teknik och genomgående hållbarhetstänk har nu utsetts till Årets byggnad av Sundbybergs stad.

Sundbybergs stads arkitekturpris – Årets byggnad, ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur. Allmänheten har fått rösta på de nominerade bidragen, och i år tog Järvastationen hem priset med en majoritet av rösterna. Priset delades ut av Sundbybergs kommunalråd, Stefan Bergström tillsammans med ordföranden i byggnads- och tillståndsnämnden, Erik Gutiérrez-Aranda i samband med vårmarknaden i Sundbyberg den 2 juni.

bild
Vattenfall Eldistribution transformatorstation i Järva. Foto: Vattenfall Eldistribution AB

- Vi är stolta över att Järvastationen utsetts till årets byggnad i Sundbyberg, särskilt som det är invånarna själva som röstat på oss. Här har vi lyckats få olika funktioner att samexistera på ett bra sätt. Byggnaden är både vacker, säker och ändamålsenlig och visar Vattenfalls närvaro på ett trevligt sätt. Vi är glada att vi kunnat visa att samhällskritisk infrastruktur kan vara både vacker och hållbar och det känns roligt att de boende i Sundbyberg också delar vår uppfattning, säger Mats Engstedt, Chef anläggningsinvesteringar på Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistributions station i Järva är ett nav för energiförsörjningen i Stockholms-regionen. Den är byggd med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och energieffektivitet, där hållbara materialval och inte minst visuellt uttryck har varit viktiga aspekter i byggnationen. Här har en tämligen ordinär trotjänare som levererat el till regionen förvandlats till en imponerande byggnad i blankt svart glas som lyser upp och speglar omgivningen med högmodern teknik inuti.

- Det är roligt och väldigt hedrande att vårt arbete med att bygga både stilig och ändamålsenlig infrastruktur i en hållbar elegant station uppmärksammas. Som arkitekt vill jag framkalla känslor. Därför har vi skapat en parkmiljö med medveten ljussättning kring byggnaden. Vackrast tycker jag att byggnaden är på natten, när den svarta volymen svävar över den belysta sockeln, säger Vattenfall Eldistributions fastighetsutvecklare/arkitekt Dan Cvetkovski som har ritat stationen.

Den nya Järvastationen bidrar till tryggare elförsörjning med innovativ hållbar teknik. Stationen kyls effektivt med miljövänlig kyla från energibrunnar. Den södervända slänten har gjorts iordning med sandbäddar och ängsblommor för humlor och vildbin.

- Men god arkitektur är inte bara vackra hus, utan också ett ansvarstagande för miljö och framtid, och här har vi lyckats med båda delarna, säger Dan Cvetkovski.

Arkitekt: Dan Cvetkovski, Fastighetsutvecklare/arkitekt Vattenfall Eldistribution.
Medverkande arkitekt: Christer Rabe, Cosmo Arkitektur.