Spadtag för 47 nya lägenheter i Midsommarkransen söder om Stockholm

Vy från gatan. Illustration: Besqab/Carbon White

Ett första spadtag för byggandet av 47 nya lägenheter i Hägersten söder om Stockholm är taget.

Mitt emellan Aspudden och Midsommarkransen har AIX Arkitekter för Besqabs räkning ritat ett flerfamiljshus som tagit fasta på den småskaliga stadskaraktär som till stor del präglar orterna omkring. Fasaderna kommer att uppföras i återbrukat tegel och bostäderna certifieras enligt miljömärkningen Svanen. Att använda tegel på ett traditionellt och hantverksmässigt vis ger en tidlös känsla. Arkitekturen är karaktärsfull men samtidigt omsorgsfullt anpassad till platsens förutsättningar.

Vi tycker att man kan påstå att huset inte bara bidrar till att göra Tellusborgsvägen till ett tydligare gaturum utan även befolkar gatan och möjliggör ett rikare stadsliv på platsen, säger Mikael Uppling som är ansvarig arkitekt på AIX Arkitekter.

Huset är en lamell med tre trapphus som genom vinkelförändringar följer gatans nya, svängda dragning. Det kommer att ge tegelfasaden en naturlig variation genom att ljuset träffar fasaden olika och ger olika skuggningar vid olika tider på dygnet.

Genom att huset vinklar sig längs gatan får en del rum oregelbunden form. Husvolymen har asymmetriska gavlar mot gatan vilket ger ett skulpturalt tak och hela huset ett starkt uttryck. In mot den lugna gården domineras fasaden av balkonger. Lägenheterna på översta våningen blir någonting extra genom att de får varierande rumshöjd, ibland över 4 meter och takfönster vilket är ovanligt i dagens bostadsproduktion.

Inflyttning beräknas till slutet av 2023.