Kvarteret Dykaren är ett bostadsprojekt med hållbar designstrategi

Foto: Kanozi

Kvarteret Dykaren är ett bostadsprojekt med 85 bostadsrätter och sex radhus i ett havsnära läge på Rindö i Stockholms skärgård. Bostadsprojektet är en del i en större omvandling av det gamla vackra regementet till bostäder för framtiden och består av fem olika volymer som landar i den sluttande terrängen på ett naturligt sätt. Byggnaden erbjuder det absolut bästa av havsutsikter, landskap och söderläge, samt följer sluttningen med respekt för omgivningen.

En av de viktigaste drivkrafterna i gestaltningen var att minimera påverkan på den befintliga naturen på tomten av respekt för den lummiga grönskan och det historiska läget. Vi satsade på en kompakt design där volymerna formades på ett sätt som inte bara minimerar fotavtrycket på tomten, utan även förbättrar byggnadernas energiprestanda genom att minska mängden fasadyta. Vi lade även stor vikt vid människors välbefinnande genom att fokusera på inbjudande mötesplatser där de boende kan mötas och njuta av den fantastiska havsutsikten och närhet till naturen. Vi vet att social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande och bidrar till en god social hållbarhet.

Fasadmaterial och kulör valdes med stor respekt för kulturmiljön i omgivningarna, samtidigt som vi valde byggmaterial som var optimerade för att ge låga drift- och underhållskostnader. Mitt i byggnaden skapade vi gemensamhetsytor och bevarade på så sätt den naturliga karaktären för att främja det sociala samspelet mellan grannarna.