K2A förvärvar samhällsfastigheter i Stockholms- och Mälardalsregionen

Täby Röksvampen 1. Foto: K2A

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva samt tillträtt tre samhällsfastigheter med LSS-boenden i Täby, Uppsala och Enköping. Säljare är Tarpen och transaktionen baseras på ett totalt fastighetsvärde om cirka 106 Mkr. Förvärvet finansieras genom banklån samt eget kapital.

Fastigheterna innehåller sammanlagt 18 LSS-bostäder samt personal- och gemensamma ytor, med en total uthyrningsbar yta om cirka 1 750 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr på årsbasis. Fastigheterna har ingångna hyresavtal med återstående avtalstid mellan 12 och 15 år.

Förvärvet, som genomförs genom bolagsförvärv, avser fastigheterna Täby Röksvampen 1, Uppsala Luthagen 18:3 och Enköping Nynäs 1:8. LSS-boendena är nybyggda alternativt totalrenoverade och motsvarar ljus- till mellangrön klassificering enligt K2A:s gröna ramverk.

- Nu utökar vi vår portfölj av LSS-boenden med hög standard i Stockholm och Mälardalen vilka är prioriterade marknader för K2A. Fastigheterna uppfyller också våra högt ställda krav på hållbarhet vilket är i linje med vår gröna hållbarhetsstrategi, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

bild
Enköping Nynäs 1:8. Foto: K2A
bild
Uppsala Luthagen 18:3. Foto: K2A