Svenska Hus sätter spaden i marken för 170 nya bostäder i Stockholm

På bild ser vi Niklas Gahm, fastighetsutvecklingsansvarig på Svenska Hus, Erika Hellman vd på Gullringsbo Egendomar och Tobias Lundberg vd MVB öst Foto: Svenska Hus

Nu sätter Svenska Hus spaden i marken för kvarteret Småbildskameran i centrala Bandhagen. Fastighetsbolagets nya pusselbit i området ska ge 170 nya hyresrätter.

– Skönt att komma i gång. Det här området i Bandhagen är en plats vi värnar om och som vi under 15 år kontinuerligt utvecklat, säger Niklas Gahm, fastighetsutvecklingsansvarig i Stockholm.

Det började med en varsam ombyggnad av Bandhagens nedlagda gymnasium 2007 och har fortsatt i etapper med nya bostäder i hus på skolgården och den gamla aulabyggnaden. Idag har Svenska Hus 160 lägenheter i området – och nu börjar byggnationen av ytterligare 170 hyresrätter.

– Det handlar om Bandhagens entré från Örbyleden där vi uppför ett av fyra nya kvarter på den grusplan där det under de senaste 10 åren varit upplag och parkeringsplatser – vilket skapar en tydligare urban miljö i området, säger fastighetsutvecklingsansvarig Niklas Gahm på Svenska Hus. Dessutom skärmas den befintliga bostadsmiljön av och trafikbruset dämpas. Det kommer bidra till en förbättrad stadsmiljö för många bedömer vi.

Hela stadsutvecklingsområdet görs i samverkan med Stockholms kommun och Svenska Hus ansvarar för kvarteret Småbildskameran 1. Civilisation Arkitekter med Kalle Danielsson i spetsen har ritat på uppdrag av Svenska Hus och i enlighet med Stadens gestaltningsprogram, vilket bland annat innebär hästskoformade innergårdar som öppnar upp sig mot söder och befintliga bostadskvarter.

– Resultatet blir bra, med spännande och högkvalitativa stadsmiljöer med blandade lägenhetsstorlekar kring centrum där man långsiktigt kan vara kvar och göra boendekarriär, säger Niklas Gahm.

Projektet är ett samarbete mellan bolagen i familjekoncernen Gullringsbo Egendomar där Svenska Hus är fastighetsutvecklare och förvaltare, MVB är byggentreprenör, Wangeskog är maskinuthyrare och ANLAB är markentreprenör.

Det första spadtaget tas idag och inflyttningen är beräknad till 2023. Men satsningen på Bandhagen slutar inte med kv Småbildskameran 1. Nästa steg ska ge ytterligare 100 lägenheter i ett växande pussel.

– Runt 450 lägenheter kommer vi ha på platsen, säger Niklas Gahm. Den utvecklingen bidrar såväl till mer kommersiell service i centrala Bandhagen som till ett stabilt underlag för oss att bli en ännu bättre hyresvärd. Med den bostadsvolymen ska vi kunna ha förvaltningspersonal stationerad på plats.

– Bandhagen är en stadsdel under utveckling och ett område vi vill fortsätta utvecklas inom. Att bygga hållbart och långsiktigt är helt i linje med vårt evighetsperspektiv, säger Lennart Karlsson, Tf. vd på Svenska Hus.