Fasadgruppen köper Solid Fasad

Bild: Fasadgruppen.

Solid Fasad grundades 2014 av nuvarande vd och två projektledare, alla med lång erfarenhet från fasadbranschen. Verksamheten utgår från Västerås och omfattar i huvudsak mur- och putsarbeten inom både nyproduktion och renovering i hela Stockholm. Solid Fasad har 16 heltidsanställda och omsatte cirka 50 miljoner kronor verksamhetsåret 2020.

- Solid Fasad har en väletablerad position i Stockholm med ett bra ledarskap, duktiga hantverkare och återkommande kunder. De blir ett utmärkt komplement till vår övriga verksamhet och förstärker Fasadgruppens erbjudande inom murning och putsning, säger Andreas Bendrik, affärsområdeschef för Fasadgruppen Norr.

- Vi känner Fasadgruppen väl och ser det som ett spännande nästa steg för Solid Fasad att bli en del av ett större sammanhang där vi kan utbyta erfarenheter och kunskap, säger Anders Brännström, vd för Solid Fasad.

Fasadgruppens avsikt är att fullfölja förvärvet av samtliga aktier i Solid Fasad i oktober 2021. Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Solid Fasad med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 9,8 MSEK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till oktober 2022.